PRA-PERSETIAAN

SYARAT PRA-PERSETIAAN

1. Mengetahui, manghayati, dan mengamalkan Persetiaan, Undang-undang, Cogan Kata, Isyarat Pandu Puteri, Tabik Hormat, Lambang, Panji-panji dan Khidmat.

2. Mengenali makna Isyarat Wisel dan Isyarat Tangan dan boleh mengendalikannya.

3. Mengenal dan mengetahui makna Bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri, mengenali semua bendera negeri lain di Malaysia.

4. Mengetahui Istiadat Kepanduan dan cara-cara menghormati Panji-panji.

5. Mengenali Pasukan dan Pemimpin serta mengetahui berkenaan:
a. Persatuan Pandu Puteri Daerah
b. Persatuan Pandu Puteri Negeri
c. Persatuan Pandu Puteri Malaysia
d. Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia (W.A.G.G.G.S)

6. Mengetahui cara-cara mematikan hujung tali serta cara membuat dan menggunakan simpulan berikut :
a. Lilit Pemati Biasa
b. Buku Sila
c. Simpul Pemukat
d. Ikatan Bunga Geti
e. Lilit Manuk

7. Manceritakan penglibatan diri secara dekat, memberi khidmat kepada dua daripada berikut:
a. Seorang orang tua peringkat nenek atau datuk
b. Seorang rakan sebaya yang bukan ahli Pandu Puteri atau
c. Seorang cacat

8. Membuat jasa kepada diri sandiri dan kepada orang lain selama dua minggu.

9. Sebelum dilantik, Ahli Baru hendaklah dicerita tentang:
a. Pergerakan Kepanduan dan
b. Erti Lencana Pandu Puteri Malaysia
c. Erti Lencana Dunia
______________________________________________________________________________
Ujian 1.1 Mengetahui, manghayati, dan mengamalkan Persetiaan, Undang-undang, Cogan Kata, Isyarat Pandu Puteri, Tabik Hormat, Lambang, Panji-panji dan Khidmat.

Kesetiaan Kepanduan
Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia dengan sedaya upaya menunaikan kewajipan saya kepada Tuhan, Raja dan Negara saya Malaysia. Menolong orang setiap masa dan mematuhi undang-undang Kepanduan.

Undang –undang Kepanduan
1) Seorang Pandu Puteri boleh dipercayai
2) Seorang Pandu Puteri sentiasa taat setia
3) Seorang Pandu Puteri suka menolong orang lain
4) Seorang Pandu Puteri bersahabat dengan semua orang dan Pndu Puteri yang lain.
5) Seorang Pandu Puteri sentiasa bersopan-santun
6) Seorang Pandu Puteri melindungi haiwan dan memelihara alam sekitar
7) Seorang Pandu Puteri sentiasa menurut perintah.
8) Seorang Pandu Puteri bersemangat dan bergembira walaupun dalam masa kesulitan.
9) Seorang Pandu Puteri sentiasa berjimat-cermat.
10) Seorang Pandu Puteri suci dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan.

Cogan Kata
Selalu sedia (Be Prepared)

Isyarat Kepanduan
Pada dasarnya, Isyarat Kepanduan adalah sama dengan hormat Pamdu Puteri. Yang berbeza ialah kegunaan dan kedudukan tangan. Isyarat Kepanduan digunakan semasa seseorang itu diterima sebagai ahli Pandu Puteri dan semasa ahli Pndu Puteri membaharui ikrar. Dalam kedua-dua keadaan ini, isyarat kepanduan digunakan.

Isyarat Kepanduan melambangkan tiga bahagian persetiaan kepanduan, tali persaudaraan dan rasa kasih saying seseorang terhadap pergerakan Pandu Puteri khususnya dan dunia amnya.

Caranya adalah seperti berikut :
1) Ahli Pandu Puteri berada dalam kedudukan sedia
2) Tangan kanan dinaikkan ke aras bahu dan tangan kiri (disisi) dirapatkan lurus ke badan
3) Kedudukan jari sama seperti dalam Hormat Kepanduan
4) Kedudukan tangan kanan adalah pada jarak 15-25 cm dari telinga kanan

Hormat Pandu Puteri
Hormat ialah tabik Pandu Puteri atau perlakuan menerusi isyarat yang dilakukan kepada Pegawai Pandu Puteri seperti pemimpin, kerua dan juga sesama ahli kumpulan. Ia juga diberikan kepada ketua negara, ketua negeri, pembesar dan tetamu kehormat dalam upacara rasmi.

Berjabat Tangan
Berjabat tangan adalah tanda persahabatan bagi Pandu Puteri. Ia juga manjadi amalan tradisi Pandu Puteri dunia. Pandu Puteri Malaysia menggunakan kedua0dua belah tangan apabila berjabat tangan dengam orang kenamaan dan orang yang tidak berpakaian seragam, bersesuaian dengan budaya kita. Pandu Puteri berjabat tangan menggunakan tangan kiri dengan ahli berpakaian seragam yang lain. Semua Pandu Puteri di negara ini yang berpakaian seragam berjabat tangan menggunakan tangan kiri.
Salam menerusi berjabat tangan adalah tanda hormat yang lebih mesra bagi Pandu Puteri sejak dahulu lagi. Ia juga sebagai tanda untuk bertegur sapa sesame ahli dan antara ahli dengan pamimpin. Perlakuan ini mempunyai kaitan dengan perlakuan yang serupa dilakukan oleh puak Zulu di Afrika semasa Lord and Lady Baden-Powell melawat Kenya. Kaum ini sering memegang senjata pada tangan sehingga tidak sanggup meletkkannya walaupun sebentar. Hanya tangan kiri sahaja yang boleh digunakan untuk tujuan lain, termasuk untuk berjabat tangan. Lantaran itu, Lord Baden-Powellterus mengambil perlakuan ini sebagai amalan Pengakap dan kemudiannya Pandu Puteri.